شماره حساب ها

 

 

  • شماره حساب بانک ملي: 0108600892002

  • شماره کارت بانک ملی: 2510-9953-9911-6037

  • شماره حساب قرض الحسنه امام حسين (ع): 1590