آسیب اعصاب محیطی(نوروپاتی)

عوارض دیابت و ورزش

ورزش و نوروپاتی آسیب اعصاب محیطی در صورت آسيب ديدگي اعصاب محيطي در اثر بيماري ديابت،مشكلاتي در حس درد و لامسه بيمار به ...

ادامه ...

نوروپاتي چيست؟

آسيب اعصاب محيطي بدن را نوروپاتي مي‌گويند که باعث ايجاد علائمي در بدن مي‌شود و اين علائم بسته به اينکه کدام عص ...

ادامه ...

کنترل پاسچر در بیماران با دیابت نوروپاتی محیطی

  در حال حاضر دیابت به دلیل شیوع زیاد و فزاینده، که منجر به عوارضی مانند نوروپاتی محیطی می شود، در سراسر جهان مورد مطال ...

ادامه ...