آسیب کلیوی(نفروپاتی)

دیابت و ورزش

ورزش و نفروپاتی دیابتی (اسیب کلیوی)  طبق تحقیقات انجام گرفته دیابت و عوارض دیابت حاصل از آن يكي از مسايل مهم ...

ادامه ...

آیا ورزش در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی توصیه می شود؟

ورزش هوازی و مقاومتی عملکرد فیزیکی و کیفیت زندگی را در افراد دیابتی مبتلا به بیماری کلیه بهبود می بخشد . ورزش مقاومتی بو ...

ادامه ...