آشنایی با اصول تغذیه سالم در نوع1

شمارش کربوهیدرات ها(قسمت اول)

بدن برای انجام هر گونه فعالیتی نیازمند مصرف انرژی است که این انرژی از طریق غذا خوردن به بدن ما می رسد. مقدار انرژی لا ...

ادامه ...

شمارش کربوهیدرات ها(قسمت دوم)

  شمارش کربوهیدرات یکی از دقیق ترین و قابل انعطاف ترین روش هایی است که امکان هماهنگ شدن دوز انسولین با غذاهای مختل ...

ادامه ...

اهمیت میان وعده ها

اهمیت زمان بندی مناسب مصرف غذا داشتن برنامه غذایی مناسب، نه تنها در درمان دیابت، بلکه در پیشگیری از بروز عوارض آن هم نق ...

ادامه ...