آشنایی با انواع انسولین و کاربرد آن

کارکرد انسولين در بدن

انسولين هورموني است كه قفل در سلول ها را به روي قند خون بازكرده و باعث ورود قند به درون سلو لها و توليد انرژي مي شود.در ...

ادامه ...

نواحی مجاز برای تزريق انسولين

به تصوير بالا دقت كنيد. قسمت های مختلفي چون ناحيه شكم، قسمت بالایی و بيروني بازوها، قسمت بيروني عضله ران و قسمت های بير ...

ادامه ...

عوارض انسولين(قسمت اول)

عوارض ناشي از انسولين مي تواند منجر به عدم كنترل مناسب قند خون و گاهي قطع مصرف توسط بيمار گردد. از طرفي عوارض ناشي از ان ...

ادامه ...

عوارض انسولین(قسمت دوم)

 ليپوديستروفي شامل ليپوآتروفي و ليپو هيپرتروفي، از عوارض شايع تزريق زير جلدي انسولين اند. اين عارضه پوستي از آنجا ك ...

ادامه ...

عوارض انسولین(قسمت سوم)

ادم  خواص ادماتوژنيك انسولين از سال هاي بسيار قبل گزارش شده است، با اين حال ميزان بروز و مكانيزم دقيق آن هنوز كامل ...

ادامه ...

هيپوتانسيون(قسمت چهارم)

 يكي از عوارض انسولين كاهش فشارخون است، اطلاعات راجع به اين عارضه بسيار محدود است . دوزهاي درماني انسولين در افراد ...

ادامه ...