ارزیابی BMI

BMI یا شاخص توده بدنی

BMI یا شاخص توده بدنی چیست؟ شاخص توده بدنی (BMI) اندازه گیری چربی بدن بر اساس وزن و قد افراد است و برای اکثر مردان و زن ...

ادامه ...