اصول اندازه گیری صحیح قندخون

لزوم کنترل قندخون

لزوم کنترل قندخون کنترل قند خون مزایاي فراوانی دارد. براي مثال کنترل قندخون قبل و بعد از صرف غذا به بیمار کمک می کند تا ...

ادامه ...

آزمایش هموگلوبین ای وان سی (HbA1C)

آزمایش هموگلوبین ای وان سی (HbA1C) چیست؟ آزمایش هموگلوبین ای وان سی، یک آزمایش خون بسیار رایج می باشد که برای غربالگری ...

ادامه ...