اصول کلی شروع ورزش در افراد دیابتی

اساس شروع ورزش در دیابتی ها

نكات مهم در برنامه ريزي ورزشي كدامند؟ اقدامات لازم قبل از شروع به ورزش كدامند؟ 1.مشورت با پزشك معالج مقدار و&nbs ...

ادامه ...