اهداف کنترل قندخون

اهداف کنترل دیابت

يكي از وظايف بسيار مهم بيمار در كنترل بيماري ديابت، كنترل قند خون توسط خود بيمار با استفاده از دستگاه گلوكومتر مي باشد. ...

ادامه ...

فاکتورهاي موثر برکنترل ضعيف قند خون در بيماران ديابتي ايراني

ديابت يک بيماري شايع و پرهزينه است که با مرگ و مير و عوارض بالايي همراه است. بيماران ديابتي در مقايسه با افراد همسن خود ...

ادامه ...