باورهای غلط در زمینه دیابت

15باور غلط در رابطه با دیابت

دیابت یکی از معروفترین و قدیمی‌ترین بیماری‌هاست و شاید به همین دلیل است که باورهای نادرست فراوانی به این بیمار ...

ادامه ...

باورهای غلط در مورد دیابت

باورهای غلط در مورد دیابت ممکن است باورهای مختلفی از بیماری دیابت در ذهن خود داشته باشید. این نوشته تلاش می‌کند بر ...

ادامه ...

باورهاي مرتبط با عدم پذیرش انسولین در بین بیماران دیابتی نوع دو

دیابت به عنوان یک بیماري مزمن، نیازمند مراقبت هاي درمانی متعدد با رویکردهاي کاهش خطر فراتر از کنترل صرف قند خون می باشد. ...

ادامه ...