توصیه های روانشناسی برای کودکان دیابتی

ارزش نفس کودکان دیابتی(قسمت دوم)

ارکان ارزش نفس قبلا در مورد سه ویژگی مهم ،یعنی طرز فکر ،رفتار و شخصیت با هم صحبت کردیم . الان سه ویژگی دیگر را به شما م ...

ادامه ...

ارزش نفس کودکان دیابتی(قسمت اول)

یکی از مواردی که باعث کنترل قند خون در کودکان دیابتی می شود توجه کردن به مواردی در تربیت کودکان است که می تواند باعث کنت ...

ادامه ...

درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان کودکان مبتلا به دیابت نوع یک(قسمت اول)

در دهه های گذشته در کنار عوارض جسمی، جنبه های روانشناختی دیابت نظر متخصصان را جلب کرده است، زیرا این بیماری از نظر هیجان ...

ادامه ...

درمان شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان کودکان مبتلا به دیابت نوع یک(قسمت دوم)

استفاده از راهبردهای ناسازگارانه ی تنظیم هیجان توسط کودکان مبتلا به دیابت نوع یک، از قبیل نشخوار فکری در مورد بیماری شان ...

ادامه ...

اثربخشی ایمن سازی روانی بر افسردگی و اضطراب کودکان مبتلا به دیابت نوع 1

بیماری دیابت یکی از شایع ترین اختلالات متابولیکی در سراسر جهان است که شیوع آن در حال افزایش است و به یکی از نگرانی های س ...

ادامه ...

اختلالات رفتاری و ارتباط مادر- کودک در کودکان دیابتی

یکی از مشکلات کودکان مبتلا به دیابت، اختلالات رفتاری است. اختلالات رفتاری در کودکان جزء مشکلات شایع و ناتوان کننده ای هس ...

ادامه ...