خودمراقبتی

خودمراقبتی،خودکارآمدی در بیماری دیابت

از جمله اهداف درمانی مهم دربیماران دیابتی، کنترل متابولیک و ارزیابی مراقبتها و درمان در آنها است. هدف از درمان، پایین آو ...

ادامه ...