خودمراقبتی دیابت

خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

بیماری دیابت به عنوان یکی از بیماری های شایع اختلال متابولیسم، از معضلات بهداشت عمومی در جهان محسوب می شود.بیش از 90درصد ...

ادامه ...

نقش خودمراقبتی در کنترل بیماری دیابت

دیابت چهارمین علت مرگ و میر در جهان در اثر بیماری ها بوده و هزینه های فراوانی را به جوامع و سیستم بهداشت و درمان تحمیل م ...

ادامه ...

نقش پرستاران در شناسایی و کنترل دیابت

دیابت یک بیماری مزمن است که 415 میلیون نفر از جمعیت دنیا به آن مبتلا هستند .تخمین زده می شود که از سال 2013 تا 2035 ، رو ...

ادامه ...

تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت(قسمت اول)

دیابت از شایعترین بیماری های مزمن در دنیای امروز است که مسبب ایجاد عوارض مختلف در بیماران است.با توجه به ماهیت بیماری و ...

ادامه ...

تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت(قسمت دوم)

راهکارهای بهبود تبعیت درمان مفاهیم و تجربه های بیماران مبتلا به دیابت که به عنوان عواملی در راستای تسهیل عملکرد و افزای ...

ادامه ...

ارتباط شاخص های کنترل متابولیک و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو

بیماری دیابت بدلیل وجود عوارض متعدد به طور گسترده ای بر کیفیت زندگی بیماران اثر می گذارد و به همان نسبت باعث ایجاد مشکلا ...

ادامه ...