دیابت نوع2

دیابت نوع2

ديابت نوع 2 اين نوع ديابت، مهم‌ترين نوع و ((ديابت بزرگسالي)) معروف است. حدود 90% ديابتي‌ها دچار اين نوع ديابت ...

ادامه ...