دیابت نوع 1و عوامل خطر ساز مرتبط با آن

عوامل خطر مرتبط با دیابت نوع یک

دیابت نوع یک، از جمله شایع ترین بیماری های مزمن دوران کودکی می باشد که در اثر تخریب سلول های بتای پانکراس رخ می دهد.با و ...

ادامه ...