دیابت و زندگی

دیابت و مدرسه

دانش ‏آموزان مبتلا به دیابت در محیط مدرسه نیاز به حمایت و توجه کارکنان مدرسه و هم‏کلاسی‏ های خود نسبت به بیم ...

ادامه ...

چگونگی سفر و دیابت

دیابت بیماری است که در طول سفر باید به آن توجه شود و مراقبت های خاصی برای آن لازم است.افرادی که دارای بیماری دیابت میباش ...

ادامه ...