دیابت و مدیریت استرس

دیابت و مدیریت استرس

توانمند سازی اجتماعی و تعامل جمعی برای رسیدن به بهبود سلامت روانی  و کنترل بیماری ها (از جمله دیابت )مورد نیاز است. ...

ادامه ...

به راستی استرس چیست ؟

  - استرس عبارت است از خصوصیات فرد ، منابع اجتماعی به همراه فشارهایی که به سازمان روانی فرد وارد می شود .به ع ...

ادامه ...

آموزش ذهن آگاهی همراه با تمرین وارسی بدنی و تنفس

در ابتدا شركت كنندگان از اين كه معمولا توجه كمي به زندگي روزانه دارند، آگاه مي شوند. آنها مي آموزند كه از تغييرات س ...

ادامه ...

خود مهاری در کنترل استرس

توصیه: زندگی ادامه دارد... هیچ فردی مایل نیست زندگی اش با خوشبختی همراه نباشد یا اینکه روزهای خوش و لذت بخش او اندک و ا ...

ادامه ...

نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو

دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک شایع می تواند پیامد های روانی مهمی به دنبال داشته باشد و باعث مشکلاتی در زندگی روزمره ...

ادامه ...