دیابت و مدیریت استرس

دیابت و مدیریت استرس

توانمند سازی اجتماعی و تعامل جمعی برای رسیدن به بهبود سلامت روانی  و کنترل بیماری ها (از جمله دیابت )مورد نیاز است. ...

ادامه ...

به راستی استرس چیست ؟

  - استرس عبارت است از خصوصیات فرد ، منابع اجتماعی به همراه فشارهایی که به سازمان روانی فرد وارد می شود .به ع ...

ادامه ...

آموزش ذهن آگاهی همراه با تمرین وارسی بدنی و تنفس

در ابتدا شركت كنندگان از اين كه معمولا توجه كمي به زندگي روزانه دارند، آگاه مي شوند. آنها مي آموزند كه از تغييرات س ...

ادامه ...