سرمایه اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

تحقیقات بیانگر نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از تعیین کننده هاي اجتماعی مؤثر بر پیامدهاي سلامتی و یکی از عوامل مؤثر در ...

ادامه ...

عوامل موثر بر خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، شکایت رایجی است که می تواند رفتارهاي خو دمراقبتی و تلاش هاي افراد را براي کنترل ...

ادامه ...

تجارب بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در استفاده از انسولين

مديريت و درمان صحيح بيماري ديابت از اهميت بسياري برخوردار است، چرا که عدم کنترل دقيق بيماري، ميزان پيدايش عوارض آن را (چ ...

ادامه ...