ضرورت درک علمی بیماری

دیابت و ایجاد انگیزه در افراد دیابتی

  به عنوان یک فرد دیابتی ممکن است بارها به خود گفته باشید : " تصمیم گرفتم وزن خود را کم کنم .""قصد دارم رژیم بگیرم ...

ادامه ...

بازسازی انگیزه در افراد دیابتی

  پس از ایجاد انگیزه باید در حفظ و تقویت آن کوشا باشیم. بسیاری از مواقعه انگیزه کنترل دیابت برای ما ایجاد می شود و ...

ادامه ...

احساس شما درمورد دیابت چیست ؟

  احساس شما در مورد دیابت چیست ؟ آیا معتقدید که مهار دیابت ، یک تلاش روزانه است که نیاز به قدرت ، انرژی و توجه شما و ح ...

ادامه ...