عوارض کوتاه مدت

کتواسیدوز دیابتی ( DKA )

کتواسیدوز دیابتی ( DKA ) مشکلی جدی و مهم در افراد دیابتی است که طی آن ماده شیمیایی به نام کتون در خون ساخته می شود. به ط ...

ادامه ...

هیپوگلیسمی ( افت قندخون )

هیپوگلیسمی ( افت قندخون ) گلوکز( قند) سوخت اصلی برای مغز می باشد. به عبارت دیگر مغز بیشترین نیاز خود به انرژی را از طری ...

ادامه ...

آمپول گلوکاگون

آمپول گلوکاگون ـ کیت درمان افت قند گلوکاژن همه افراد مبتلا به دیابت افت قند خون را تجربه می‌کنند و بیشتر آنها دربا ...

ادامه ...

کومای هایپراسمولار دیابتی

اگرچه بیماران دیابتی نوع یک نیز به سندرم هیپراسمولار دیابتی مبتلا می شوند ، اما این سندرم بیشتر در افراد دیابتی ( دیابت ...

ادامه ...

هایپرگلیسمی

هایپرگلایسمی در نتیجه افزایش قندخون در افراد مبتلا به دیابت اتفاق می افتد که می تواند یک تهدید جدی برای این افراد محسوب ...

ادامه ...