عوامل خطرساز دیابت

چه کسانی درمعرض خطر ابتلا به دیابت هستند؟

تمام زنان و مردان بالاي 30 سال که حداقل یکی از مشخصات زیر را داشته باشند درمعرض خطر ابتلا به دیابت هستند: افرادي که ا ...

ادامه ...