عوامل مؤثر بر سطح قند خون

عوامل موثر بر سطح قند خون

کنترل سطح قند خون می تواند دشوار باشد. درست زمانی که فکر می کنید همه ی عوامل را در نظر گرفته اید، افزایش یا کاهش سطح قند ...

ادامه ...

اضطراب ناشی از تزریق انسولین در کودکان مبتلا به دیابت

یکی از شایع ترین بیماريهاي متابولیکی مزمن دوران کودکی، دیابت نوع یک است . به گزارش مرکز پیشگیري و کنترل بیماري ها، از هر ...

ادامه ...

بررسی عوامل اثرگذار بر کنترل دیابت نوع یک در نوجوانان

دیابت نوع یک شایع ترین بیماري متابولیک و مزمن در كودكان و نوجوانان است. كه به دلیل خودایمنی در مقابل سلول هاي بتا ، سازن ...

ادامه ...

دیابت و ویتامین D

دیابت نوع 1 یکی از بیماری های شایع دوران کودکی است.حدود 35 میلیون نفر از مردم دنیا به این بیماری مبتلا می باشند. در مطال ...

ادامه ...