فعالیت ورزشی در زنان باردار دیابتی

ورزش و دیابت بارداری

ورزش در بانوان باردار مبتلا به دیابت تحقیقات اخیر در دانشکدۀ بهداشت عمومی هاروارد نشان داد که زنانی که با برنامۀ منظم ق ...

ادامه ...

دیابت بارداری و ورزش

 دیابت بارداری شایع ترین عارضه پزشکی بارداری است و به عنوان عدم تحمل گلوکز یا غلظت بالای قند خون با شروع یا اولین ت ...

ادامه ...