عوارض قلبی عروقی دیابت

زمانی که شما دیابت دارید، احتمال عوارض قلبی برای شما بیش تر است. این عوارض، عوارض قلبی عروقی (CVD) یا بیماری عروقی هم نا ...

ادامه ...