ماکرو واسکولار

دیابت و بیماری قلبی عروقی

بیماری های قلبی عروقی علت عمده ناتوانی و مرگ ومیر در افراد مبتلا به دیابت هستند. به طوریکه دیابت احتمال ابتلا به بیماری ...

ادامه ...

عوامل خطر ساز مرتبط در بیماران دیابتی و شانس درگیري بیماری هاي قلبی عروقی

بیماران دیابتی بسیار مستعد درگیری هاي قلبی عروقی هستند و بیماری هاي قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ و میر را در بیماران دیا ...

ادامه ...