معرفی کتب روانشناسی برای عموم

گره گشایی در اکت ( الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

برشی از کتاب پذیرش : هنگامی که صحبت از پذیرش به میان می آید ،این دعای معروف به ذهن  می آید :خدایا به من ارامشی ده تا آن ...

ادامه ...

هنر تندرست ماندن

گزیده کتاب : اگر می خواهید تندرست بمانید : 1.احساساتتان را بیان کنید . هیجانات و احساساتی که سرکوب یا پنهان شده باشند ...

ادامه ...

۱۰۱ روش برای آموزش مهارت ‌های اجتماعی به کودکان

این کتاب شامل ۹ فصل و ۱۰۱ مهارت است که به مقوله‌های اصلی رشد اجتماعی کودکان با جزئیات کامل اشاره کرده و به ‌خص ...

ادامه ...