نحوه شمارش کربوهیدرات

شمارش کربوهیدرات ها(قسمت اول)

  بدن برای انجام هر گونه فعالیتی نیازمند مصرف انرژی است که این انرژی از طریق غذا خوردن به بدن ما می رسد. مقدار ...

ادامه ...

شمارش کربوهیدرات ها(قسمت دوم)

  شمارش کربوهیدرات یکی از دقیق ترین و قابل انعطاف ترین روش هایی است که امکان هماهنگ شدن دوز انسولین با غذاهای مختل ...

ادامه ...

چه اطلاعاتی روی بسته‌های مواد خوراکی وجود دارد؟

نشانگر رنگی تغذیه‌ای یا چراغ راهنمای تغذیه‌ای درج برچسب نشانگر رنگی تغذیه‌ای (چراغ راهنمای تغذیه‌ای ...

ادامه ...