نقش روانشناسی در کنترل دیابت

خانواده درمانی

یکی از رایج ترین روش های درمان افراد مبتلا به اختلالات خورد و خوراک "خانواده درمانی" است . زیرا درمان نشدن اختلالات خورد ...

ادامه ...

باورهای سمی

باورهای سمی 1.باور به اینکه قربانی هستید شما قربانی نیستید . از سرزنش دیگران یا محیطی که در ان قرار دارید ،دست بردارید ...

ادامه ...

ارتباط بین دیابت و افسردگی (قسمت اول)

ارتباط  بین دیابت و افسردگی تحقیقات نشان داده اند شیوع افسردگی در افراد مبتلا به بیماری های مزمن مانند (سرطان ،بیماری ه ...

ادامه ...

نقش روانشناسی در کنترل دیابت

روانشناسان چه کمکی به بیماران دیابتی می کنند؟ روانشناسان نقش مهمی در کمک به بیماران دیابتی برای مدیریت بیماریشان دارند. ...

ادامه ...

اختلال پرخوری

افراد دچار پرخوری رفتارهای خوردن پرخوری تکرار شونده دارند که در خلال آنها میزان زیادی از غذا را طی مدت کوتاهی می خورند . ...

ادامه ...

ارتباط بین دیابت و افسردگی(قسمت دوم)

مصرف دارو و مشاوره ی روان شناختی  در درمان افسردگی مؤثر هستند و افراد با به کارگیری ترکیبی از ان دو ،نتیجه ی بهتری ...

ادامه ...

روانشناسی دیابت یا خود شناسی علمی

روانشناسی دیابت ، مطالعه ی علمی اثر روان و عکس آن یعنی مطالعه ی علمی دیابت بر روان است . به عبارت دیگر می خواهم بدانیم ا ...

ادامه ...

مهارت نه گفتن

کدام حالت فرد بر " نه " گفتن او تسلط دارد یکی از الزامات هنگام نه گفتن به پیشنهادی،فردی،گروهی وعقیده ای ، دانستن این اس ...

ادامه ...

سبک زندگی غلط خود را بشناس و به آن نه بگو

هر فردی سبک خاصی برای خود آگاه یا ناخودآگاه خود تعریف می کند که می تواند درست یا غلط باشد . از این رو لازم است شما در فه ...

ادامه ...

کنترل عواطف با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بیماران دیابتی(قسمت اول)

یکی از گام های موثر در مراقبت از خود در بیماران، توانایی کنترل و مدیریت عواطف است. در واقع مدیریت و کنترل عواطف موجب می ...

ادامه ...