نقش موثر تغذیه در کنترل قندخون

اهميت تغذيه سالم

  1- رژيم غذايي در درمان بيماري ديابت نقش اساسي دارد. 2- دستورات غذايي صرفاً مخصوص افراد ديابتي نيستند، بلکه یک ر ...

ادامه ...

تغذیه و دیابت

تغذیه سالم یکی از ۵ گام اصلی برای مدیریت دیابت و کنترل قندخون می باشد. سازمان های بسیاری در جهان با توجه به عوامل زمینه ...

ادامه ...