نقش کاهش وزن در کنترل دیابت

پیشگیری از دیابت با تغذیه مناسب

پیشگیری مهم‌تر از درمان است  امید است با رعایت اصول بسیار ساده، از ابتلا به دیابت که متاسفانه باعث عوارض مختل ...

ادامه ...