ورزش و دیابت نوع1

ورزش و ديابت نوع 1

ورزش و ديابت نوع 1 انجام ورزش هاي منظم و مداوم بر اي بيماران مبتلا به ديابت نوع1 بسيار مفيد است.اما اين بيماران بايد با ...

ادامه ...

ورزش در دیابت نوع 1

ورزشهاي منظم براي افراد ديابتي وابسته به انسولين بسيار سودمند است.پژوهشگران كانادايي طي 16 ـ 12 هفته ورزش دادن به بيمارا ...

ادامه ...