پمپ انسولین

پمپ انسولین

پمپ انسولین دستگاهی است که کار تزریق انسولین را انجام می دهد.پمپ هاي انسولين، كامپيوترهاي كوچكي به اندازه يك گوشي تلفن ه ...

ادامه ...