چگونه دیابت نوع 1 را کنترل کنیم؟

تمرین تنفس عمیق شکمی

این تمرین ها برای کاهش استرس و در نتیجه کنترل دیابت نوع یک می تواند مفید باشد: 1.روی صندلی راحت  بنشینید . پاها ر ...

ادامه ...

چگونه دیابت نوع یک را کنترل کنیم؟

   دیابت نوع یک نوعی دیابت است که در آن بدن انسولین بسیار کمی تولید می کند و بنابراین ما باید تمام تلاش خود ر ...

ادامه ...

استرس بلند مدت

اگر استرس کوتاه مدتی که در زندگیتان وجود دارد ،همین طور ادامه پیدا کند ،به استرس بلند مدت تبدیل می شود .والدین فردی که چ ...

ادامه ...