کتواسیدوز

کتواسیدوز دیابتی ( DKA )

کتواسیدوز دیابتی ( DKA ) مشکلی جدی و مهم در افراد دیابتی است که طی آن ماده شیمیایی به نام کتون در خون ساخته می شود. به ط ...

ادامه ...