گروه های غذایی

هرم راهنمای گروه های غذایی

 گروه های غذایی شامل: گروه نان و غلات، گروه سبزی ها، گروه میوه ها، گروه شیر، گروه گوشت و جانشین های آن،  گروه ...

ادامه ...

تركیبات موجود در مواد غذايي

1- ترکیبات مواد غذايي شامل كربوهيدرات ها، پروتئين ها، چربي ها (درشت مغذي ها) به عنوان منبع انرژي و همچنين مواد مهم ديگري ...

ادامه ...

هرم مواد غذايي

1- شكل هرم به نحوي طراحي شده كه قاعده آن"پايين هرم"شامل غلات، نان، سيب زميني و حبوبات است و توصيه مي شود كه غذاهاي اين گ ...

ادامه ...

گروه هاي مواد غذايي

گروه نان و غلات و مواد نشاسته ای: با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص در طي روز مي توان 6 الي 11 واحد از گروه نان و غل ...

ادامه ...

گروه سبزيجات

با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص مي توان 3 الي 5 واحد از گروه سبزيجات در روز استفاده نمود. هر واحد سبزي معادل مقادي ...

ادامه ...

گروه ميوه جات

با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص مي توان 2 الي 4 واحد از گروه ميوه جات در روز استفاده نمود. هر واحد ميوه معادل مقادي ...

ادامه ...

گروه شير و فرآورده هاي آن

با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص مي توان 2 الي 3 واحد از گروه شير و فراورده هاي آن در روز استفاده نمود. هر واحد شير ...

ادامه ...

گروه گوشت و جانشين هاي آن

با توجه به ميزان كالري مورد نياز شخص مي توان 2 الي 3 واحد از گروه گوشت در روز استفاده نمود. هر واحد گوشت معادل مقادير ز ...

ادامه ...

گروه چربي ها و شيريني ها

چربی ها هر واحد چربي معادل مقادير زير مي باشد: یک قاشق مرباخوري روغن، كره، سس مايونز یک قاشق غذاخوري پنير خامه اي ( ...

ادامه ...

چند نكته مهم تغذیه ای

1- ممكن است شنيده باشيد كه مبتلايان به ديابت نبايد مواد نشاسته اي بخورند اين توصيه صحيح نيست. خوردن مواد نشاسته اي براي ...

ادامه ...

برچسب مواد غذايي

1-  تقريباً تمامي مواد غذايي بسته بندي شده، برچسبي دارند كه اطلاعات تغذيه اي مختلف، تاريخ توليد و انقضاء محصول و تر ...

ادامه ...

اهميت زمان بندي مناسب مصرف غذا

1- تا حد امكان مقدار نسبتاً مشخص و ثابتي از مواد غذايي را در ساعات معيني از روز مصرف كنيد. 2-  بهترين الگوي غذا خو ...

ادامه ...