ارائه کفش طبی ویژه بیماران دیابتی

بهتر است بدانیداکثر دردها،زخم ها و مشکلات پا در افراد دیابتی به خاطر عدم تطبیق کفش با پا می باشد و درمان آنها تهیه ی کفش طبی دیابتی مطابق با سایز و شرایط پای بیمار می باشد شما با داشتن کفش مناسب می توانید از اکثر زخم های پا جلوگیری کنید.

مرکز ارتوپدی  فنی ارتو طب، ارائه دهنده خدمات ارتز و پروتز و تجهیزات توانبخشی زیر نظر کارشناس ارشد ارتوپدی فنی مهندس زینب رضائیان  می باشد.

ساعت مراجعه:سه شنبه ها ساعت 12-10 صبح

مکان:انجمن خیریه دیابت جنان

تلفن تماس:09132890329

نظرات