ارتباط استرس و دیابت

محققان علوم پزشکی در دانشگاه رایس در آمریکا اعلام کردند بین استرس های هیجانی و دیابت ارتباط وجود دارد.

بنا به گفته دانشمندان کلید کنترل این مشکل در مغز است و نورون های کنترل کننده اضطراب در منطقه ی بین مراکز کنترل توجه، عادت، حافظه کار و انعطاف پذیری شناختی واقع است.

بر اساس مطالعه محققان ، اضطراب و هیجان ناشی از آن سلسله مسیرهایی را در مغز فعال می کند که به آزاد شدن سیتوکین های پیش التهابی منجر می شود.

دکتر "کیل مورداک "و همکارانش می گویند تاکنون ارتباط بین اضطراب ودیابت مشخص شده بود ولی مسیر درونی آن ناشناخته مانده بود. به گفته دانشمندان هنگامی که اشخاص تحت افسردگی یا اضطراب قرار می گیرند شرایط برای تشدید التهاب در بدن فاهم شده و فرد به سمت دیابت میرود.

 

نظرات