ارتباط دیابت نوع دو با هلیکوباکتر پیلوری

  عفونت هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی می باشد که باعث عوارض گوارشی و غیرگوارشی می شود. بیماران دیابتی مستعد عفونت و گاستریت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری می باشند که احتمال دارد منجر به رشد بیش از حد باکتری در مجرای گوارشی گردد.

  عفونت هلیکوباکتر پیلوری به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی در دنیا شناخته می شود که تقریبا 50 درصد مردم دنیا را گرفتار کرده است.این باکتری عامل اصلی گاستریت و اولسر گاسترو دئودنال بوده و شانس ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد.احتمالا آنزیم ها و پروتئین های تولید شده توسط این باکتری، در بیماریزایی و تظاهرات مختلف بالینی به صورت مدفوعی-دهانی و یا دهانی- دهانی صورت می گیرد و شیوع عفونت های این باکتری به سن  و وضعیت اقتصادی وابسته است.

  افراد مبتلا به دیابت، به علل مختلف از جمله نقص ایمنی، تغییر متابولیسم گلوکز، عفونت های گوارشی و ترشح اسید و افزایش حساسیت بیمار به عوامل بیماری زا، مستعد ابتلا به عفونت های مختلف می باشند. اختلالات گوارشی امروزه یکی از مشکلات اصلی در بیمار با دیابت می باشد.

  مطالعات انجام شده میزان شیوع هلیکوباکترپیلوری در بیماران دیابتی بین 37 تا85 درصد گزارش شده است.

   در کنار دیابت ملیتوس، هلیکوباکتر پیلوری نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی، سوء هاضمه شناخته می شود. احتمالا هلیکوباکتر پیلوری با القاء هیپرگلیسمی یا عفونت پنهان فعال، قادر به ایجاد علائم سوء هاضمه در بیماران دیابتی می باشد. مطالعات انجام شده نشان از تاثیرات منفی هلیکوباکتر پیلوری بر روی هموستاز گلوکز و حساسیت به انسولین می باشد. مکانیسمی که به وسیله آن عفونت هلیکوباکتر پیلوری خطر  ابتلا به دیابت را افزایش می دهد هنوز بطور دقیق مشخص نشده است.

   یکی از مکانیسم های احتمالی، تحریک سیستم ایمنی میزبان برای ایجاد پاسخ ایمنی اولیه به وسیله عفونت هلیکوباکتر پیلوری می باشد که منجر به کاهش انرژی و تجمع چربی می گردد.پاسخ های ایمنی ناقص در دیابت، که باعث تغییر پاسخ های ایمنی همورال و سلولی می شود، و همچنین شیوع بالای گوارشی در این بیماران، می توانند عفونت هلیکوباکترپیلوری را با این بیماری مرتبط نماید.

   با ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری پیشرفت عوارض مزمن و مشکل کنترل قندخون ،کاهش چشمگیری می یابد، و توصیه شده که بیماران دیابتی با عفونت هلیکوباکترپیلوری تحت درمان قرار گیرند.

 

 منبع :

علیرضا محمد زاده و همکاران : بررسی ارتباط دیابت نوع دو با هلیکوباکتر پیلوری، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره سی و یک ، شماره هشت، آبان 1402

 

نظرات