اردوی چشمه افوس

شرکت بیماران دیابتی در اردوی چشمه افوس در 7 مرداد ماه که این اردو با همکاری هیئت ورزش های همگانی شهرستان نجف آباد به همراه کوه نوردی برگزار گردید.

 

نظرات