ازدواج بدون شکست

یکی از راه های که انسان طی قرون گذاشته برای ارضای نیازهای خود آموخته است ازدواج است. اگرچه گرایش جنسی روی ژن های ما تعبیه شده است ولی ازدواج به عنوان رفتار و انتخابی که برای نیاز جنسی انجام می دهیم در خزانه ی ژنی ما هرگز تعبیه نشده است و باید آن را بیاموزیم.
مشکل ما انسان ها این است که می دانیم هوش و ذکاوت و قدرت یادگیری در وجود ماست، ولی ریاضیات، نگارش، فیزیک و شیمی در ژن های ما نیست و باید آن را بیاموزیم . ولی برای ازدواج می پنداریم چون رشد جسمانی و بلوغ جنسیمان فرا رسیده و ژن ها ما را به جفت جویی سوق می دهند، پس آمادگی داریم و به آموختن چگونگی رفتار با جفت یا همسر و چگونگی با هم ماندن نیاز نداریم.همین طرز تلقی و نگرش باعث شده است فکر کنیم چون گرایش به جنس مخالف خود به خود اتفاق می افتد، کنار آمدن با او و همزیستی نیز امری ساده است و خودبخود اتفاق می افتد. اما واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و ما امروز با مشکلات زناشویی فراوانی روبروییم.
این کتاب با الهام ازتئوری انتخاب به دنبال آن است که گام به گام راه و شیوه ی موثر کنار آمدن و همزیستی رضایت بخش را آموزش دهد. مطالعه ی این کتاب و به کار گیری توصیه های آن و مهم ترین آن ها، (( دست کشیدن از روان شناسی کنترل بیرونی)) یعنی مجبور کردن دیگری (به هر لطایف الحیلی) به انجام کاری که خودش نمی خواهد با دست برداشتن از تلاش برای تغییر دیگری، می تواند زندگی زناشویی شادمانه و مسرت بخشی برایتان به ارمغان آورد.
شرط اثربخشی آموزه های این کتاب این است که بپذیرید زندگی زناشویی یک انتخاب است و این انتخاب هرگز روی ژن های ما برنامه ریزی نشده است و ما نیاز داریم درباره ی آن بیاموزیم و این سیستم پیچیده را بهتر بشناسیم.
اگر به این نتیجه رسیدید که زندگی مشترک و ازدواج حداقل به اندازه ی دیگر موضوعات که به یادگیریشان می پردازیم، مثل ریاضی، علوم، فیزیک و... مهم است. آن گاه یادگیری آن برایمان آسان می شود. از شما دعوت می کنم با ذهنی گشوده و صعه صدر درباره ی زندگی مشترک اطلاعاتی هرچند اندک کسب کنید. اگر به کارگیری آموزه های این کتاب برایتان سودمند نباشد، تضمین می دهم که هیچ گونه ضرری نیز نخواهد داشت.

هم اکنون این کتاب در کتابخانه انجمن خیریه دیایت جنان موجود می باشد.

عنوان کتاب: ازدواج بدون شکست: ترجمه دکتر علی صاحبی ،چاپ دهم

نظرات