اضطراب تا کجا مفید است ؟

رابطه اضطراب با سلامت و کارایی فرد یک رابطه خطی نیست یعنی افراد باید یک حدی از اضطراب را داشته باشند تا کارایی خوبی داشته باشند و زندگی شان روی روال منظم باشد اما اگر این میزان بیشتر از یک حدی شود کارایی فرد را به کل مختل میکند و بازدهی اورا پایین می آورد.  اضطراب همانند نمک غذاست یعنی مقداری از آن برای بهتر شدن غذا لازم است اما زیاد شدن آن می تواند غذا را خراب و طعم آن را شور کند . اضطراب مفید است چرا که افرادی که هیچ گونه اضطرابی ندارند راحت در خانه میخوابند و هیچ کاری انجام نمی دهند اما افرادی در زندگی فعال هستند و احساس مسئولیت و وظیفه شناسی می کنند که مقداری اضطراب دارند و در واقع همین اضطراب مثبت افراد را به فعالیت و کار وامی دارد .

????برای روشن تر شدن رابطه بین اضطراب و کارایی و خطی نبودن این رابطه را باید گفت تا یک جایی اگر اضطراب زیاد شود کارایی هم بالا می رود ولی از یک جایی به بعد اگر اضطراب زیاد شود در کارایی فرد اختلال به وجود می آید و به مرورکارایی او کاهش پیدا میکند .

اضطراب مفید را چگونه بشناسید ؟

تشخیص اینکه اضطراب ما در چه حدی است و اینکه آیا این اضطراب مفید است یا آثار منفی روی کار دارد گاهی مشکل است .برای تشخیص بین این دو حالت بهترین کار این است که دقت کنیم ببینیم به واسطه اضطرابی که داریم کار و مسئولیتی را که در حال انجام آن هستیم خوب انجام می دهیم ، اضطراب ما مفید است . مثلا برای درس خواندن مقداری اضطراب داریم و همان باعث می شود بهتر درس بخوانیم و نمره بهتری بگیریم، اما اگر آن اضطراب برای ما انقدر مشغله ذهنی ایجاد میکند که مدام درگیری فکری داریم و حتی دچار تپش قلب می شویم ، تمرکزمان را از دست می دهیم و......یعتی اضطرابمان بیش از اندازه شده و دیگر مفید نیست . یا زمانی که این اضطراب باعث ایجاد ناراحتی زیاد و سلب آسایش دائمی ما شود هم مشخص می شود که از میزان طبیعی فراتر رفته است .

اضطراب افراد کمال گرا مثبت است یا منفی ؟

برخی از افراد همیشه در کارهایشان اضطراب دارند و همین اضطراب هم موجب پیشرفت کاری شان می شود . این افراد کمال گرا هستند و معمولا از خودشان انتظار بالایی دارند و به سادگی احساس رضایت نمیکنند . به همین دلیل همیشه درون آنها تنش و استرس وجود دارد . ان ها باید کمی انتظاراتشان را کم یا اگر می توانند آن افکار مزاحم اضطراب آور را از ذهنشان بیرون کنند . این افراد مدام در آینده زندگی می کنند و آینده را هم بد و وحشتناک تصور می کنند و بر همین اساس هم زندگی می کنند درصورتی که باید بدانند هیچ گاه اتفاقاتی که در ذهنشان هست پیش نخواهد آمد. 

 

با اضطراب مقابله کنیم یا از آن فرار کنیم ؟

هر کس با اضطراب هایش به روشی برخورد میکند ، بعضی ترجیح می دهند از کنار آن رد شوتد . برخی سعی می کنند از آن دوری یا به عبارتی فرار کنند و برخی هم ترجیح می دهند با اضطراب هایشان رو در رو شوند و با آن ها مقابله کنند . اول از هما باید گفت فرار و اجتناب از موقعیت های اضطراب زا نه تنها اضطراب را بهتر نمیکند بلکه آن را تشدید هم می کند . انسان از هرچه فرار کند ترسش از آن بیشتر می شود و به قول ضرب المثل معروف : در بلا بودن به از بیم بلاست ) یعنی وقتی با ترس ها و اضطراب ها مواجه می شویم ، میبینیم آن قدر هم که گمان میکردیم ترسناک نبوده و همین اضطراب ها را کم می کند .

اضطراب و استرس  چه تفاوتی دارند؟

استرس معمولا به دو معنی به کار می رود ؛ یک زمان به عنوان عامل ایجاد کننده و محرک اضطراب از آن یاد میکنیم و گاهی هم مرادمان از استرس ، حالت اضطراب است . اگر بخواهیم کلی تر بگوییم، یکی از علائم استرس همان حالت های اضطرابی است. یعنی استرس عام تر از اضطراب است و همان حالت فرد محسوب می شود که ممکن است او را از حالت تعادل خارج کند ، مثلا یکی از عزیزانش فوت کند یا شرایط شغلی سختی برایش پیش بیاید یا .......

حتی می توان گفت اضطراب هنگامی در فرد بروز می کند که شرایط استرس زا در زندگی او بیش از حد طول بکشد یا به طور مکرر رخ دهد یا دستگاه عصبی بدن نتواند به مرحله مقاومت تنیدگی پایان دهد و بدن برای مدتی طولانی همچنان بسیج باقی بماند . در این صورت بدن فرسوده و در برابر بیماری های جسمی و روانی ( مانند اضطراب ) آسیب پذیر می شود .

نظرات