افتتاح مکان جدید ازن تراپی

افتتاح مکان جدید دومین مرکز کمک درمانی ازن بقیه الله تهران در 19 مرداد ماه با همکاری انجمن خیریه دیابت جنان  زیر نظر جناب  آقای پروفسور ایزدی   

آدرس: نجف آباد خیابان 17 شهریور غربی نرسیده به خیابان کشاورز ساختمان آرام     

نظرات