افتخار آفرینی اعضای انجمن دیابت جنان در مسابقات کشوری اهواز ویژه افراد مبتلا به دیابت

 برگزاری پنجمین دوره مسابقات کشوری ورزش دیابت 28 بهمن ماه در اهواز و کسب مقام اول شطرنج توسط محمد جواد کیانی ،مقام دوم شطرنج  توسط فرزانه اسدی و همچنین مقام سوم تیمی توسط خانمها زهرا هوشیار و فاطمه رفاهیتی در رشته دارت و سوم تیمی تنیس توسط آقای محمد جواد شامحمدی به سرپرستی سرکار خانم طالب و استقبال مدیر عامل جنان ازتیم ورزشی اعزامی به مسابقات کشوری اهواز

  


 

 

 

نظرات