اندازه گیری قند خون

قند خون درطول شبانه روزتغییرات زیادی می کند ،با اندازه گیری قند خون ویادداشت نمودن نتایج آن مطلع می شوید ،

میزان قند خون شما چه مقدار است .به یاد داشته باشیدکه احساس شما هرگز معیاردرستی برای آگاهی ازمیزان قندخون نمی باشد.بهترین راه این است که با دستگاه تست قندخون، قند خونتان را اندازه بگیرید ونتیجه آن را تفسیر کنید،زیرا دستگاه اندازه گیری قند خون به شما این امکان را می دهد تا درهرزمان ومکان به سرعت ونهایت سادگی از میزان قند خونتان آگاه شوید.تجزیه وتحلیل قند خون درروند کنترل قند خون مؤثر است ومتوجه می شوید که هرغذا ونوع ورزش چه تأثیری بر میزان قند خون دارد.

*زمان های اندازه گیری قند خون:

هرفرد دیابتی بسته به نیاز وتجویز پزشک قندخون خود را باید اندازه گیری کند ودر واقع قند خون هرفرد در طول شبانه روز درحال نوسان است وپزشک بامشاهده این تغییرات می تواند قندخون را ارزیابی کرده وتصمیم گیری بهتر درامر تغییر دوز دارو یا انسولین داشته باشد.

دردرمان با انسولین حداقل روزی سه الی چهار بار نیاز به اندازه گیری قند خون می باشد.در درمان با قرص یا رژیم غذایی کنترل قند خون حداقل روزی یک بار صورت می گیرد .°

((مهم ترین زمان ها برای اندازه گیری قندخون صبح ناشتا،قبل ودو ساعت بعداز هر وعده غذایی است.))

  • قند خون مناسب برای هر فرد دیابتی چه میزان است؟

توجه داشته باشید که اهداف کنترل قند خون برای هرفرد متفاوت می باشدوبا پزشک معالجتان دراین باره مشورت کنید،اما عواملی مانند: استرس،ورزش،مهمانی،مسافرت،بیماری،افت قندخون،مصرف داروی اضافه،مقدار قند خون اندازه گیری شده،تغییر نوع تغذیه،عصبانیت ،عادت ماهیانه سبب به هم زدن قندخون می شود که نیاز به اندازه گیری بیشتری دارد.

((دیابت یک بیماری مادام العمر ولی قابل کنترل می باشد. انسان سالم محور توسعه پایدار در جامعه است.))

نظرات