اهداف کنترل دیابت

يكي از وظايف بسيار مهم بيمار در كنترل بيماري ديابت، كنترل قند خون توسط خود بيمار با استفاده از دستگاه گلوكومتر مي باشد. اين روش به افراد ديابتي خصوصاً بيماراني كه انسولين تزريق مي كنند و يا بيماراني كه قند خون كنترل شده اي ندارند كمك مي كند كه نظارت دقيق تري بر وضعيت خويش اعمال كنند و مسئوليت بيشتري براي اد اره امور خود بر عهده گيرند . اندازه گيري فو ايد فراواني دارد . براي مثال اندازه گيري قند خون قبل و 2 ساعت بعد از صرف غذا به بيمار كمك مي كند تا ميزان تأثير مصرف غذا بر قند خون را دريابد، پي بردن به اين مسئله، بيمار را در انتخاب وعده غذايي مناسب ياري مي دهد. همچنين مي توان با اندازه گيري منظم قند خون در زمان فعاليت ، يا در زمان بيماري، ميزان انسولين دريافتي را تنظيم كرد و بالاخره اين كه اندازه گیري منظم قند خون، حس اعتماد به نفس را در بيمار افزايش می دهد زيرا در مي يابد كه توانسته از خود به خوبي مراقبت كند.

 

اهداف کنترل دیابت

اهداف کنترل

شاخص های آزمایشگاهی

  mg/dl130-70

قند خون ناشتا

  mg/dl180>

((HbA 1Cقند خون دو ساعته

%7>

هموگلوبین ای وان سی

 mg/dl150 >

تری گلیسرید

mg/dl                                100>   

(LDL)کلسترول بد

mg/dl                  50<             (زنان)

               mg/dl 40<             (مردان)

 (HDL)کلسترول خوب

mm/Hg90/140 >

فشار خون

نظرات