اهميت تغذيه سالم

 

1- رژيم غذايي در درمان بيماري ديابت نقش اساسي دارد.

2- دستورات غذايي صرفاً مخصوص افراد ديابتي نيستند، بلکه یک رژيم غذايي سالم محسوب مي شوند كه الفباي صحيح غذا خوردن بوده و همه اعضاي خانواده مي توانند از آن استفاده نمايند.

3- گاهي به غلط تصور بر اين است كه افراد ديابتي نبايد غذايي را كه دوست دارند، بخورند. درحالي كه اعتدال و ميانه روي در مصرف مواد غذايي به طوري كه به مقدار متوسط از تمام غذاها مصرف شود اشكالي ندارد.

4- مشاوره و يا مراجعه به یک كارشناس تغذيه، در جهت آموزش و اعمال تغييرات مناسب در رژيم غذايي و كنترل بهتر ديابت ضروري است.

اهداف رژيم غذايي بیمار دیابتی

اهدافي كه در رژيم غذايي دنبال مي شوند شامل موارد ذيل مي باشند:

1-  كاهش مصرف غذا كه انسولين مورد نياز بدن را كاهش مي دهد.

2- کاهش وزن كه منجر به افزايش تأثير انسولين در بدن مي گردد.

3- كمك به كنترل فشار خون بالا

4- كاهش سطح چربي هاي خون

 

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

نظرات