اهميت زمان بندي مناسب مصرف غذا

1- تا حد امكان مقدار نسبتاً مشخص و ثابتي از مواد غذايي را در ساعات معيني از روز مصرف كنيد.

2-  بهترين الگوي غذا خوردن در افراد ديابتي مصرف غذا در 6 وعده(سه وعده غذای اصلي و سه ميان وعده) است به طوري كه بين دو وعده بيشتر از 3 ساعت فاصله نباشد چنانچه فاصله دو وعده غذايي بسيار طول بكشد باعث افت قندخون مي شود.

 

منبع:

دکتر باقر لاریجانی: راهنمای بالینی خود مراقبتی دیابت(چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟): تغذیه ، مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهار1398

 

نظرات