بازدید فرماندار شهرستان نجف آباد همراه معاونت سیاسی - اجتماعی فرمانداری از انجمن خیریه دیابت جنان و مرکز ازن تراپی

به گزارش واحد روابط عمومی انجمن خیریه دیابت جنان ، روز پنج شنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه 1396جناب آقای نجفی ، فرماندار محترم شهرستان نجف آباد به همراه معاونت سیاسی-اجتماعی فرمانداری ، جناب آقای صالحی از انجمن خیریه دیابت جنان بازدید و مسائل جاری انجمن را بررسی نمودند. هیأت بازدید کننده پس از حضور در انجمن و بازدید از بخش های آن، در دفتر انجمن تشکیل جلسه داده و پیرامون مباحث مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه که با حضور جناب آقای شاپوری،مدیرعامل انجمن خیریه دیابت جنان، جناب آقای مرتضوی،رئیس هیئت مدیره ، جناب آقای رجایی ، بازرس کل انجمن و جناب آقای دکتر عابدی معاون آموزشی انجمن برگزار شد، گزارشی از فعالیت های انجام شده در این مرکز و پروژه های در دست انجام این مرکز و برنامه های آینده انجمن در حوزه دیابت و مسائل آموزشی مربوط به آن ارائه شد.

 در پایان نیز جناب آقای نجفی و هیئت همراه از مرکز ازن بازدید کردند و از نزدیک با خدماتی که این مرکز به بیماران ارائه می دهد، آشنا شدند.

 

 

 

 

نظرات