بازدید مسئولین هلال احمر استان از دیابت جنان

بازدید مسئولین هلال احمر استان از دیابت جنان جهت بحث و تبادل نظر برای بستن تفاهم نامه در مورد آموزش و تامین داروی بیماران دیابتی در 3 اسفندماه

 

نظرات