بازسازی انگیزه در افراد دیابتی

 پس از ایجاد انگیزه باید در حفظ و تقویت آن کوشا باشیم. بسیاری از مواقعه انگیزه کنترل دیابت برای ما ایجاد می شود ولی متاسفانه پس از مدتی کم رنگ شده یا از بین می رود. برای حفظ و تقویت انگیزه ایجاد شده می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

  • پاداش: پداش یکی از ابزارهای مهم حفظ و تقویت انگیزه است. به عنوان مثال در انجمن خیریه دیابت جنان هر 3ماه یکبار به کودکانی که موفق به کنترل بهتر دیابت خود شده اندريا، جایزه می دهیم. اتیاز دادن پزشکان به قند سماهه افراد دیابتی هنگام ویزیت در مطب نیز تاثیر به سزایی در حفظ انگیزه آنان خواهد داشت. شما نیز به عنوان یک فرد دیابتی می توانید هنگام رسیدن به موفقیت در کنترل دیابت، دبرای خود پاداش در نظر بگیرید. مثلا خرید یک کالای دلخواه را جایزه کنترل بهتر دیابت خود قرار دهید.
  • تنبیه: برخی اعتقاد دارند تنبیه وسیله ی خوبی برای تقویت انگیزه نیست. ولی باید بگویم اگر تنبیه به درستی انجام شود نتیجه ی مطلوبی خواهد داشت. گاهی نیز به خاطر کنترل نامطلوب دیابت، ناخواسته تنبیه می شوید. مثلاذ شخصی که سال ها انگیزه ی ترک سیگار را نداشته به دنبال یک سکته ی قلبی و متعاقب آن عمل جراحی قلب ، برای همیشه سیگار کشیدن را ترک می کند.
  • ترس:آشنایی با عوارض دیابت که در اثر کنترل نامطلوب دیابت طی سال ها ایجاد می شود، یکی از ابزارهای خوب برای تقویت انگیزه است. همچنین نشان دادن عکس های مربوط به عوارض دیابت در کلاس های آموزشی یا نشستن پای صحبت افرادی که دچار عوارض دیابت شده اند می تواند انگیزه بیشتری به شما برای کنترل بهتر دیابت بدهد.
  • امید: داشتن امید نیز یکی دیگر از ابزارهای تقویت انگیزه است. اعتقاد به اینکه با کنترل دیابت نه تنها می توان زندگی خوب و طبیعی داشت و از عوارض دیابت پیشگیری نمود بلکه یک دیابتی آموزش دیده و خوب کنترل می تواند از بقیه افراد جامعه نیز سالم تر بوده و طول عمر بیشتری داشته باشد، می تواند انگیزه شما را برای کنترل دیابت افزایش دهد.
  • پی بردن به ارزش سلامتی: بسیاری از ما با ارزش واقعی سلامتی خود واقف نیستیم .بنابراین در حفظ آن کوشش لازم را نداریم. پی بردن به ارزش گنجی که در دست ما نهاده شده ما را  در حفظ آن کوشاتر می کند.
  • کسب دانش : داشتن اطلاع و آگاهی بیشتر در ارتباط با کنترل دیابت و راه های پیشگیری از عوارض دیابت انگیزه شما را برای کنترل دیابت افزتایش می دهد. تمام افرادی که در کلاس های آموزشی دیابت شرکت می کنند انگیزه بیشتری برای کنترل دیابت دارند .   

منبع : مجله پیام دیابت ، سال نهم، دوره جدید 

نظرات